Úvod

David Vinckboons: Veselá společnost v zahradě (1610)

Vítejte na stránkách zaměřených na historický tanec. Co tu můžete nalézt?

PLESY A TANEČNÍ VEČERY

Playford's dance club – taneční večery zaměřené na procvičení kontratanců/country dances.
Konají se jednou měsíčně (mimo prázdniny), nejbližší termín: 15. února 2019, podrobnosti zde.
Termíny dalších večerů v roce 2019 zde.

V sobotu 9. února 2019 se uskutečnil bál ve stylu 19. století, v Praze v oblíbeném sále Na Marjánce. Podrobnosti zde.

Další ples ve stylu 19. století je plánován na 23. března 2019, v nesmírně atraktivním prostředí liberecké secesní kavárny Pošta. Podrobnosti zde.

9. června 2019 se bude v Praze (Na Marjánce) konat už šestý ročník oblíbeného Květinového plesuPlayford's Five O'Clock.
Podrobnosti zde.

VÝUKA TANCE

Ve výuce se zaměřuji na taneční styl vrcholné renesance a raného novověku (přelom 16. a 17. století), kontratance v jejich proměnách od 17. po 19. století napříč zeměmi Evropy, a taneční kultuře dlouhého 19. století.
Mou specializací je realizace dobových plesů a tanečních zábav, doplněných výukou přímo na místě.
Více informací o výuce tanců zde.

AKTUÁLNĚ:

Renesanční taneční – kurz k osvojení a procvičení bálového repertoáru. Zimní běh začíná 11. ledna 2019, podrobnosti zde.

Série oblíbených lekcí kontratanců pokračuje i v další sezóně. Po Novém roce začne zimní běh kontratenců, opět ve dvou paralelních kurzech ve středu a v neděli. Do těchto kurzů se mohou hlásit i začátečníci.

KATEGORIE

A zde si přijdou na své badatelé. Najdete tu jednak obecnou encyklopedii, nejstarší část mých stránek (od níž pochází i název Historický tanec v heslech), dále encyklopedii zaměřenou na taneční styl Cinquecenta, překlady italských tanečních sbírek z období Cinquecenta (Fabritio Caroso - Il BallarinoNobiltà di Dame, Cesare Negri - Le Gratie d'Amore/Nuove Inventioni di Balli) a další užitečné informace.
Přehled kategorií vlevo nebo zde.

TANEČNÍ BLOG DONNA MOBILE

Blog podrobně informuje o tanečních příležitostech – plesích, tanečních večerech, výukových akcích… a také o různých zajímavostech souvisejících s dobovými tanci.

Hana Tillmanová