Úvod

David Vinckboons: Veselá společnost v zahradě (1610)

Vítejte na stránkách zaměřených na historický tanec. Co tu můžete nalézt?

PLESY A TANEČNÍ VEČERY

Playford's dance club – taneční večery zaměřené na procvičení kontratanců/country dances.
Konají se jednou měsíčně (mimo prázdniny), nejbližší termín: 14. prosince 2018, v novém prostoru v Tyršově domě!
Podrobnosti zde.
Termíny dalších večerů v roce 2019 zde.

V sobotu 9. února 2019 se uskuteční bál ve stylu 19. století (ano, bude i Česká Beseda!), v Praze v oblíbeném sále Na Marjánce.
Podrobnosti zde.

3. června 2018 se v Praze (Na Marjánce) konal už pátý ročník oblíbeného Květinového plesu – Playford's Five O'Clock.
Příští Květinový ples je naplánován na neděli 9. června 2019.

VÝUKA TANCE

Ve výuce se zaměřuji na taneční styl vrcholné renesance a raného novověku (přelom 16. a 17. století), kontratance v jejich proměnách od 17. po 19. století napříč zeměmi Evropy, a taneční kultuře dlouhého 19. století.
Mou specializací je realizace dobových plesů a tanečních zábav, doplněných výukou přímo na místě.
Více informací o výuce tanců zde.

AKTUÁLNĚ:

Renesanční taneční – kurz k osvojení a procvičení bálového repertoáru. Lekce začínají 12. října 2018, podrobnosti zde.
Kurz je zaplněn!

Série oblíbených lekcí kontratanců pokračuje i v další sezóně. Po Novém roce začne zimní běh kontratenců, opět ve dvou paralelních kurzech ve středu a v neděli. Do těchto kurzů se mohou hlásit i začátečníci. Termíny a podrobnosti budou včas upřesněny.

KATEGORIE

A zde si přijdou na své badatelé. Najdete tu jednak obecnou encyklopedii, nejstarší část mých stránek (od níž pochází i název Historický tanec v heslech), dále encyklopedii zaměřenou na taneční styl Cinquecenta, překlady italských tanečních sbírek z období Cinquecenta (Fabritio Caroso - Il BallarinoNobiltà di Dame, Cesare Negri - Le Gratie d'Amore/Nuove Inventioni di Balli) a další užitečné informace.
Přehled kategorií vlevo nebo zde.

TANEČNÍ BLOG DONNA MOBILE

Blog podrobně informuje o tanečních příležitostech – plesích, tanečních večerech, výukových akcích… a také o různých zajímavostech souvisejících s dobovými tanci.

Hana Tillmanová