Anglaise

Obecný název tanců typu progresivní longway, popř. longway pro tři páry, užívaný na kontinentě.

Kategorie: Enc-Kontratance | Encyklopedie