Back to back

Velmi oblíbená figura, s níž se setkáme v kontratancích všech dob a stylů.
Francouzský název téže figury: dos-à-dos.

Provedení: partneři se obcházejí (zpravidla 8 kroky): minou se pravým ramenem, míjí se zády a nenatáčejí se k sobě.

Kategorie: Encyklopedie | Enc-Kontratance