Half Figure

Figura, která se provádí v tancích typu longway, v rozmezí dvou (celých) taktů. Slouží v podstatě k výměně místa v páru, nedochází při mí k progresi.

Pár prochází křížem vnitřkem kolony za sousední pár, podle potřeby nahoru či dolů, a vrátí se (cast off nebo cast up) na svou výchozí pozici, ovšem na protější místo.
Pracovně této figuře říkám "polopreclík", jde ovšem samozřejmě o nedobový výraz.

Figura je využita např. v populárním progresivním tanci Jamaica, kde je ovšem uvedena jako figure of eight.

Half Figure může být zatančena dvakrát po sobě, pak se jí říká Whole Figure.

Kategorie: Encyklopedie | Enc-Kontratance