Kroky v kontratancích

Svébytná forma kontratanců všech dob je založená na důmyslném prostorovém řešení tanců nápaditě sestavených ze známých figur. Kroky v tomto pojetí hrají druhořadou roli, jejich výběr může být ovlivněn módními vlivy (přejímání francouzského krokového repertoáru), nároky tanečního mistra i schopnostmi tanečníků. Lze vystačit i s elegantní rytmizovanou chůzí.

Dochované sbírky se krokovým repertoárem příliš nezabývají, schází v nich i informace, kterou mnoho tanečníků pokládá za základní: totiž kterou nohou se má začínat. Praxe ukazuje, že je to vlastně jedno, s výjimkou jediné figury - set and turne.

V Playfordských sbírkách (Old country dances) jsou uvedeny pouze tyto kroky:

Kategorie: Encyklopedie | Enc-Kontratance