Plesy a taneční večery

S Pavlem Jiráskem a kapelou v Jilemnici

Mnohé z tanců, které tvořívaly taneční společenský repertoár v minulých staletích, jsou nejen překvapivě zábavné, ale i natolik jednoduché, že se jim lze naučit přímo na místě.
Právě tyto tance jsou základem našich historických plesů, tanečních zábav, i neformálních tancovaček.

Výuka na dobových bálech a jejich vedení je mou specializací. Pořádám vlastní plesy ve spolupráci se zkušeným kapelníkem Pavlem Jiráskem a jeho hudebním souborem Fremitus Aetheris, běžně ovšem připravuji i plesy pro další pořadatele.

Dobové plesy bývají buď zaměřeny přímo ke konkrétnímu období nebo představují taneční repertoár napříč staletími.

A kde se spolu můžeme potkat?

PLESY

Na mém vlastním plese Playford's five o'clock, každoročně na přelomu května a června v Praze, v sále Na Marjánce.
Repertoár plesu zahrnuje kontratance od 17. do 19. století a nevyžaduje historické odění. Stalo se tradicí, že dámy se k této příležitosti zdobí květinami, a proto se tomuto bálu říká Květinový ples.
Nejbližší se bude konat v neděli 3. června 2018, podrobnosti zde.

Harrachovský bál, Jilemnice 21.4.2018

S Pavlem Jiráskem pořádáme plesy s repertoárem tzv. dlouhého 19. století, tedy od empíru po secesi, na kterých si můžete zatančit nejen valčíky a polky, ale také se přiučit jednoduchým skupinovým kolonovým a čtverylkovým tancům. Třebaže pro tyto plesy nevyžadujeme povinný dobový dress code, praxe ukázala, že většina zúčastněných si tančení v kostýmu užít prostě chce a kostým si obstará. Je libo klasický empír, líbezný biedermeier, noblesní krinolína, šarmantní turnýra či elegantní secese?
Ukázka z Harrachovského bálu 21.4.2018
Nejbližší devatenáctkový ples plánujeme na únor 2019, v Praze Na Marjánce, podrobnosti budou včas upřesněny. Je však možné, že svedeme zrealizovat ještě jeden na podzim 2018 – pracujeme na tom!

Zimní empírový bál, Slavkov 2.12.2016

Na empírových bálech, které pořádá sdružení Morava napoleonská:
v březnu jako Jarní empírový ples, uprostřed srpna v rámci letních Napoleonských slavností a začátkem prosince u příležitosti výročí bitvy u Slavkova.
Protože jde o sledované akce typu historických rekonstrukcí (reenactment) s mezinárodní účastí, je nezbytné odpovídající dobové oblečení.
Nejbližší se bude konat v sobotu 11. srpna 2018.

Příležitostně také připravuji a vedu Historické plesy souboru Alla Danza.

NEFORMÁLNÍ TANEČNÍ VEČERY

Pravidelně se mnou můžete vídat na tanečních večerech Playford's dance club, zaměřených na procvičení kontratanců/country dances. Konají se jednou měsíčně, většinou první pátek v měsíci (s výjimkou prázdnin), ve Studiu Peña Flamenca, Klimentská 34, Praha 1.

I letos chystáme oblíbenou "Pirátskou tancovačku", která se bude konat 22. června 2018. Podrobnosti budou včas upřesněny!

Aktuální přehled termínů plesů, dalších tanečních příležitostí a výukových akcí – na blogu Donna Mobile.

Přehled již realizovaných plesů a tanečních večerů.