Quadrille-Française - popis

Francouzská čtverylka.
Zde v provedení dvou párů stojících proti sobě, dáma po pravici pána.

1. část – Le Pantalon (předehra: 8 taktů + figury: 32 taktů)
8 taktů předehra – poklony
Chaîne anglaise – anglický řetěz, pravá a levá ruka (8 taktů)
Balance (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty)
Chaîne des Dames – řetěz dam (8 taktů)
demi Promenade (4 takty) + demi-Chaîne anglaise (4 takty)

2. část – L'Eté (předehra: 8 taktů + figury: 48 / 2x24 taktů)
začíná 1. dáma a 2. pán:
En Avant et en Arrière – dopředu a dozadu (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
Traversé – na protější místa (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
Retraverser – návrat domů (4 takty) + Tour de Mains (4 takty)

totéž, začíná 2. dáma a 1. pán

3. část – La Poule (předehra: 8 taktů + figury: 64 / 2x32 taktů)
začíná 1.dáma a 2. pán:
Traversé (4 takty) + Retraverser LR, pak podají PR partnerovi a skončí v řadě (4 takty)
všichni: Balance (4 takty) + demi Promenade s partnerem – na protější místa (4 takty)
1. pán a 2. dáma (ti, kteří začínali) – En Avant et en Arrière (4 takty) + Dos-à Dos (4 takty)
všichni: En Avant et en Arrière (4 takty) + demi Chaîne anglaise (4 takty)

totéž, začíná 2. dáma a 1. pán

4. část – La Trénise, starší verze1) (předehra: 8 taktů + figury: 80 / 2x40 taktů)
Chaîne des Dames – řetěz dam (8 taktů)
Balance (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty) 1. pár – En Avant et en Arrière (4 takty)
1. pár – En Avant, pán předá dámu 2. páru a vrací se na místo (4 takty)
Traversé ve třech: obě dámy – přecházejí naproti, kde si ještě vymění místa PR, současně 1. pán protančí mezi nimi a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok 2. pána (4 takty)
Retraversé na svá místa: 1. pán mezi dámami, svou míjí PR, 2. dámu LR; 1. dáma obloukem kolem 1. pána, přitom se s ním mine PR; 2. dáma míjí 1. pána LR a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok 2. pána (4 takty)
Balance (každý se svou dámou) (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty)

totéž, začíná 2. dáma a 1. pán

4. část – La Trénise, novější verze2) (předehra: 8 taktů + figury: 48 / 2x24 taktů)
1. pár – En Avant et en Arrière (4 takty)
1. pár – En Avant, pán předá dámu 2. páru a vrací se na místo (4 takty)
Traversé ve třech: obě dámy – přecházejí naproti, kde si ještě vymění místa PR, současně 1. pán protančí mezi nimi a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok 2. pána
Retraversé na svá místa: 1. pán mezi dámami, svou míjí PR, 2. dámu LR; 1. dáma obloukem kolem 1. pána, přitom se s ním mine PR; 2. dáma míjí 1. pána LR a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok 2. pána3) (8 taktů)
Balance (každý se svou dámou) (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty)

5. část – La Pastourelle (předehra: 8 taktů + figury: 64 / 2x32 taktů) ;
1. pár – En Avant et en Arrière (4 takty)
1. pár – En Avant, pán předá dámu 2. páru (4 takty)
trojice En Avant et en Arrière, 1. pán ~~en Arrière (4 takty)
trojice – En Avant, předání obou dam, sólový pán zůstane proti nim (4 takty)
17-24 nová trojice En Avant et en Arrière, sólový pán en Arrière (4 takty)
všichni En Avant a utvoří kroužek (4 takty)
25-32 po kruhu – 8 kroků, skončí na protějších pozicích (4 takty)
demi Chaîne anglaise na výchozí místa (4 takty)
33-64 totéž, začíná 2. pár

6. část – Saint-Simonienne (předehra + figury: 32 taktů, pokud se tančí jednou; 64 taktů, tančí-li se dvakrát + závěr 16 taktů
kvapík na protější místa a nazpět domů (8 taktů)
Coquette - cvalem k sobě dopředu a nazpět domů (4 takty)
Saint-Simonienne (kvapíkem k sobě, prohození dam, s druhou dámou domů) - (4 takty)
Chaîne des Dames (4 takty)
Coquette - k sobě dopředu a nazpět domů (4 takty)
Saint-Simonienne (4 takty)

totéž lze zatančit ještě jednou

uzavírá se (poloviční) tourou o 16 taktech:
kvapík na protější místa a nazpět domů (8 taktů)
po kruhu střídání kvapíku a točení v polce (8 taktů)

6. část – Finale (podle Linka); (předehra: 8 taktů + figury: 64 / 2x32 taktů)
1-8 v řadách vpřed a zpět, všichni, 2x (8 taktů)
Eté dam
jen dámy: En Avant et en Arrière – dopředu a dozadu (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
dámy Traversé – na protější místa (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
dámy Retraverser – návrat domů (4 takty) + Tour de Mains s partnerem (4 takty)

totéž ještě jednou - Eté pánů – 32 taktů

nakonec ještě v řadách vpřed a zpět, všichni, 2x (8 taktů)

Ještě jednou totéž celé, začíná 2. dáma a 1. pán

Původ a vývoj:
Tanec vznikl pravděpodobně ve Francii koncem 18. století a zůstal v oblibě, s různými modifikacemi, po celé 19. století. Schematicky (pouze názvy figur, bez upřesňujících pokynů k provedení kroků a figur) je zapsán v mnoha dobových sbírkách. Během 19. století zůstávají bez podstatných změn první tři části. Čtvrtá část - La Trénise měla původně rozsah 40 taktů, později byla zkrácena na 24 taktů a někdy i byla vynechávána celá, pro údajnou podobnost s novou částí La Pastourelle, která byla přidána později v průběhu 19. století. Někteří taneční mistři ovšem ponechávali obě. Poslední část, původně zvaná jen La Finale, byla se vzrůstající oblibou kvapíku zcela změněna a tančila se pak jako párový kvapík s figurami, pod názvem La Saint-Simonienne.

1) Např. PAINE, James, Paine, of Almacks, Quadrilles [Paine's First Set], London ca1816.

2) Např. LINK, Karel, Čtverylka – quadrille française a dvořanka – quadrille a la cour, Praha 1888.

3) Karel Link konstatuje, že takto figuru vytvořil taneční mistr Trenits kolem roku 1800, že se „nyní“ ale tančí zjednodušeně, aby si snad tanečníci neutržili puknutí hlavy: tedy dámy si při svém samostatném přechodu nemění místa, a při druhém přechodu 1. dáma již zůstává stát na místě, a vrací se pouze 1. pán a 2. dáma.

Kategorie: Tance - empír | Tance - 19. století | Tancování