Seguito semidoppio

Plurál Seguiti semidoppii.
Přesný název oblíbené krokové variace: dva kroky a spezzato.

Adepti historického tance, kteří se příliš nevyznají v terminologii, tuto variaci někdy nazývají Seguito spezzato, v domnění, že když se k něčemu přidají dva kroky, je z toho rázem Seguito + to něco. Je to omyl, protože spezzato a seguito spezzato jsou totožné.

Seguito semidoppio popisuje Fabritio Caroso ve sbírce Il Ballarino v Regoli XIII. Prakticky totožný popis najdeme i u Negriho, který jej od Carosa zjevně opsal.
Ve sbírce Nobiltà di Dame Caroso tuto krokovou variaci nemá, má tam však Seguito semidoppio ornato (tedy ozdobný), liší se tím, že některé kroky jsou na špičkách.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie