Trip to Highgate - popis

Řadový progresivní kontratanec (longway for ?).
Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

část A
1-2 první pár setuje s 2. dámou, doprava a doleva
3-4 všichni tři - sólová otočka doprava
5-8 totéž: první pár s 2. pánem

9-16 první pán vede středem dámu dolů (Lead down), zpět na 1. pozici, odtud (cast off) na 2. pozici, 2. pár postoupí nahoru

část B
1-8 oba páry spolu – kroužek v držení za ruce (doleva a doprava)

9-12 druhý pár projde mezi prvním párem (lead down) a cast up na 1. pozici
13-16 1. pár – totéž opačným směrem

Původ:
Tanec Trip to Highgate je zapsán ve Thompsonově sbírce "Twenty Four Country Dances for the Year 1777", vydané v Londýně roku 1777.

Předkládám upravenou verzi pro dva páry, v progresi, která je dnes obvyklá.
V původní verzi 1. pár roztančil dva páry pod sebou, což se projevilo až v části B:
kroužek v držení za ruce dělaly všechny tři páry, a lead down zahájil první pár, který prošel mezi třetím párem, vrátil se (cast up) na druhou pozici, prošel nahoru mezi druhým párem, a znovu se vrátil (cast off) na druhou pozici. Odtud tanec začal znovu - se dvěma páry níže.
Při této variantě ovšem většina párů v koloně musí stát a čekat, až na ně dojde řada. Proto (podle hudby, která je k dispozici) volím raději výše uvedenou verzi pro dva páry, případě verzi "třípárového tance ve čtyřpárovém setu", což se běžně tančí v moderních skotských tancích.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance - empír | Tancování