Upon a Summers Day - popis

(Přesměrováno z hesla Upon a Summers Day - T)

Kontratanec - longway - pro tři páry. Páry stojí za sebou.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
set and turn S. - úkrok doleva, úkrok doprava a otočka doleva

1. sloka:
1-2 pán vede svou dámu dopředu jedním double a jedním double dozadu
3-4 úkrok vlevo a vpravo a otočka doleva (set and turn S.)
5-8 totéž znovu

Ref:
9-10 pánové se spolu chytí za ruce, dámy také, jdou jedním double dopředu k sobě a dalším double dozadu od sebe
11 první pár projde vnitřkem pod brankou (z rukou 2. a 3. člověka) – 1 double
12 první pár se zařadí na poslední místo – jeden double

13-16 totéž jako 9-10, prochází 2. pár který je teď na 1. místě

17-20 totéž jako 9-10, prochází 3. pár který je teď na 1. místě

2. sloka:
Páry si mění místa: sides
1-2 sides – partneři: pravými rameny k sobě (1 double) a zpět (1 double)
3-4 úkrok vlevo a vpravo a otočka doleva (set and turn S.)

5-8 totéž znovu, levými rameny k sobě

Ref:
9-20 stejný jako v 1. sloce1)

3. sloka:
1-2 arms - partneři - zátočka za pravé předloktí, jdou doleva a skončí na svém místě
3-4 úkrok vlevo a vpravo a otočka doleva (set and turn S.)2)

5-6 totéž jako v 1-2, ale jdou doprava a dotýkají se levým předloktím
7-8 úkrok vpravo a vlevo a otočka doleva (set and turn S.)

Ref:
9-20 stejný jako v 1. sloce

Doporučená nahrávka:
The Broadside Band, CD Dances Populaires du XVI S

Původ:
Tanec Upon a Summers Day je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

1) Z prostorových důvodů může začínat 3. pár a postoupit na 1. místo, je to tanec, který hodně "vynáší" dozadu. Jiný způsob, jak zabránit "vynášení dozadu": ti, kteří tvoří branku, o něco ustoupí směrem dopředu – za tento návrh děkuji příznivcům skotských tanců, kteří tuto taneční fintu v praxi používají.

2) Je možné zatančit tuto variantu obráceně, tedy úkrok doprava, doleva a otočka doprava. Je to věc domluvy, původní popis to neupřesňuje.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tancování