Výuka tance - 19. století

 

Tance zahrnující tzv. "dlouhé 19. století" – termín německých historiků, užívaný pro časové rozmezí mezi Velkou francouzskou revolucí a 1. světovou válkou. Pro taneční sféru je to označení obzvláště vhodné, protože styl společenského tance si po tuto dobu udržel pozoruhodnou kontinuitu.

Některé z tanečních forem, populárních už v empíru, zůstaly v oblibě po dlouhá další desetiletí, byť prodělaly jistý vývoj. Zhruba do roku 1820 se ustálila formace pětidílné čtverylky, ve střední Evropě známé jako Quadrille-Française, která pak doznala ještě další změnu ve 40. letech přidáním nové části a kvapíkového Finale. Koncem 10. let 19. století získala v Británii nesmírnou oblibu čtverylka zvaná Lancers (franc. Lanciers), u nás tančená zhruba od 30. let pod názvem Dvořanka. Obě zůstaly součástí tanečního repertoáru až do přelomu 19. a 20. století.

 

Během 19. století pak vzniklo velké množství čtverylek, z nichž některé nezaujaly více než na jednu či dvě sezóny. Výjimkou (hlavně u nás) byla Beseda (později zvaná Česká beseda), poprvé představená roku 1862, která si rychle získala nesmírnou oblibu a na českých plesích bývala běžně tančena až do 2. světové války.

Z empíru přetrvává také zájem o kolonové tance s progresí – Anglaise, Ecossaise, inspirované tradicí britských country dances. Dlouhé 19. století k nim přidalo kolonové tance pro trojice – Triolet, Conversationstanz a čtveřice – Tempête a další způsoby progrese – Spanish dance, Sicilian Circle...

V 19. století patřily ovšem k nejoblíbenějším párové tance. Z předchozích období přetrvala majestátní polonéza a také valčík, který se během 19. století poněkud proměnil do podoby užívané i dnes. Ve 30. letech okouzlila Evropu polka, populární byly také kvapík a mazurka (velmi odlišná od podoby, v jaké ji známe dnes).

Hlavní témata mých výukových kurzů a seminářů:
skupinové kolonové tance ze sbírek středoevropské a britské provenience;
valčík a jeho proměny;
párové tance a jejich figury;
čtverylky:
vývoj Francouzské čtverylky v průběhu 19. století (od empíru po secesi)
Dvořanka - podle Karla Linka
Beseda.

Hana Tillmanová

Zpět na výuka tance.